Indian delar - 53

Efter slutförd renovering blev det delar över. Både gamla original delar samt fel- och dubbel köp av nytillverkade delar. Bifogar här en lista över delar inklusive artikelnummer och priser.